חשבו על דמותה של ישראל, ומייד יעלו בדמיונכם נופי החקלאות והכפר: תלמים חרושים עד קו האופק, שדות כותנה מלבינים, פרדסים ירוקים מנוקדים כתום, עצי זית מכסיפים בינות טרסות אבן, תמונות ומראות מעברה של הארץ, דרך דברי ימים עמוסי תהפוכות, ועד לנוף המתהווה והמתחדש בימינו אלה. הנוף החקלאי, הנוף הטבעי והנוף הבנוי, מרכיבים את דמותה של הארץ. הנוף הבנוי - חותמו של האדם טבוע בו. הנוף הטבעי - ניכר בו עדיין רישומם של מעשי שמים. בנוף החקלאי נמצא שילוב בין מעשה אדם ומעשה שמים, ומבחינה זו רב בו הגיוון והעניין - ולצידם האתגר. תכנית להגנה על שטחים חקלאיים במחוז מרכז, נעשתה עבור משרד החקלאות ופיתוח הכפר בישראל. תכניות פיתוח חקלאי נעשו במדינות אפריקה, המזרח הרחוק ומזרח אסיה.

"תכנית מתאר ארצית כוללת בתוכה שיקולים תכנוניים פיסיים, חברתיים, כלכליים, סביבתיים, משפטיים... היא תוצר חשיבה אינטגרטיבית - תכליתה לקבוע את עיקרי התכנון הלאומי ולעצב את פני הארץ - והיא פסגתו של תחום התכנון." כך תיארה אדר' דינה רצ'בסקי (ראשת מנהל התכנון) את תמצית רעיון התכנון הארצי. רעיון אשר קיבל ביטוי מלא ב"עשור התכנוני", תור הזהב של התכנון בישראל 1990-2000, שנות עריכתן של תכנית 2020, תמ"א 31 ותמ"א 22, ובהן נזרעו זרעיה של תמ"א 35 ותמ"א אחת.

 

במסגרת זו  יוצגו כמה תכניות מתאר ארצית,  שעיסוקן - מערכת התכנון הארצי. ביניהן - תכנית אב לישראל בשנות האלפיים (תכנית 2020), תמ''א 35, תמ''א אחת, מסמך מדיניות לפרישת אוכלוסייה, ותכניות אחדות בארצות אפריקה ומרכז אמריקה.

​תכנון ארצי

הנחל והעיר

הילכו שנים יחדיו

שילוב חקלאות

בפארקים ואזורי נופש מטרופוליניים

חקלאות אדם נוף

עתיד החקלאות בארץ ישראל

YEHUDA_Page_001.jpg

The Ultra-Orthodox Community & The Environment