Blog

Opinions & Articles

Search

מבנה תמ"א 1

אחד מתפקידיה של תכנית הוא ליצור סדר במרחב; היגיון, מבנה הירארכי. תכנית מהווה בזעיר-אנפין בבואה של העולם אותו היא מבקשת לתקן ולהסדיר (כפי...

תמ"א אחת ותכניות האם

מקורותיה של תמ"א אחת הן תכניות המתאר הארציות. הנושאים מתוכן קובצו וצורפו יחדיו. התרשים הבא מציג את היחס בין תכניות האם והנושאים הנגזרים...

פרק נחלים בתמ"א 1

כל הנחלים כשהם מהלכים על הארץ הם טובים וברוכים ומתוקים ויש מהם הנאה לעולם (ע''פ פרקי דר' אליעזר ט') תמ"א אחת כוללת את מערכת הנחלים הראשית...

פרק חופי הים בתמ''א 1

תמ"א אחת מייחדת פרק עצמאי ונפרד לחופי הים בשל חשיבותם, הן מבחינת ערכי הטבע והנוף ובעיקר מפני שחופי הים הם מוקדי פנאי ונופש ראשונים-במעלה,...

האם ישראל תוכל להאכיל את עצמה

מחשבות על חקלאות ישראלית בצל שינוי האקלים העולמי - מוטי קפלן וגדעון בכר סל הקניות שחזרנו עמו היום מהסופר היה דל ועלוב במיוחד ויקר להחריד:...

תמ"א אחת ויחידה

תמ״א 1 היא תכנית מתאר ארצית מקיפה, המכנסת למארג אחד נושאים המרכיבים את רובד התכנון הארצי. בעריכת מוטי קפלן.

תמ״א 1 ויחסה לשטחים הפתוחים

בסך הכל נוספו לתמ״א אחת כ-500,000 דונם בהשוואה לתכניות האב. מתי לאחרונה הצטרפו בהינף-יד כחצי מיליון דונם למערך הארצי של שטחים פתוחים?

נחלים בתמ"א 1

תמ״א אחת מציגה תפיסה חדשה ביחס לנחלים - הנחל שונה מ״ייעוד שטח״ במובנו המקובל - שמורת טבע או יער. הנחל הוא קו בנוף החוצה תכסיות ויעדי שטח...

1
2