Hello

מסילת הברזל ההיסטורית נמתחת לאורכו של נחל רפאים. הנחל ומסילת הברזל שלאורכו חוצים את דרום מערב ירושלים בתוואי אורכי העובר בליבו של מערך מרקמים עירוניים מגוונים – מקניון מלחה ותחנת הרכבת החדשה, דרך שכונת בית צפפא המתאפיינת במרקם כפרי – חקלאי, בתווך שבין אזור התעשייה תלפיות ושכונת גוננים, צומת אורנים, שכונת בקעה ודרך מתחם הבילוי והפנאי המתהווה באזור התחנה הישנה אל גבעת התנ"ך – אתר טבע עירוני הצופה אל העיר העתיקה וגיא בן הינום. כיום אין קשר אורבני תפקודי בין המתחמים השונים, התוואי עצמו מהווה חיץ עירוני מוזנח, כעין "חצר אחורית" לשכונות המגורים ולאזור התעשייה, ובינו ובין המרקמים העירוניים קיימת עדיין גדר שאינה מאפשרת מעבר.

העבודה שלפנינו מבקשת להציע מנגנון איחוי רקמות והתחדשות עירונית של דרום מערב ירושלים לאורכו של התוואי המהווה חיץ עירוני כיום. מספר נקודות ייחודיות עומדות בבסיס זיהוי הפוטנציאל:

רציפות – לעיתים נדירות ניתן לזהות בליבו של מרקם עירוני בנוי, אפשרות ליצירת מערך רציף של שטחים פתוחים ושימושי פנאי ונופש. לאורכו של נחל רפאים, ובשל המהלך ההיסטורי של שמירת זכות הדרך לטובת מסילת הברזל, אנו עדים לסיטואציה נדירה שיש למצות את מלוא הפוטנציאל הגלום בה.

קישוריות – שימוש בתוואי הנחל וחצייתו (לרוחב) מאפשרת קשר רגלי, כדי מרחק דקות ספורות של הליכה/רכיבה על אופניים, בין שכונות המגורים, מוקדי הציבור (בתי הספר, מנהלים קהילתיים) ואזורי הבילוי והמסחר המתפתחים בתלפיות ולאורך רחוב עמק רפאים.

שטחים פתוחים נרחבים – לאורכו של תוואי המסילה מספר מקטעים של שטחים פתוחים רחבי ידיים המהווים את עתודת השטחים הפתוחים האחרונה של דרום מערב העיר. מיקומם של השטחים הפתוחים במורד הנחל, בליבו של מרקם עירוני צפוף ומתחדש, מאפשרת פוטנציאל ציפוף והתחדשות עירונית אינטנסיבית לאורכם.

נחל עירוני – מוצעת תפיסת פארק ליניארי, לאורכו של נחל רפאים, כנחל עירוני, המאפשר זרימת מים, וחיזוק תשתיות טבע עירוני לטובת שכונות המגורים הקיימות והמתפתחות לאורכו. 

מגוון שימושים אטרקטיבי. פיתוח דופן אזור התעשייה כאזור בילוי ותרבות – חשיבות רבה נודעת להגדרת דפנות הפארק המוצע ויצירת קשר מיטבי דרך הפארק בין שכונות המגורים לבין עצמן, ובינן לבין מוקדי תרבות ובילוי קיימים ומוצעים. כחלק מהתפיסה הכללית מוצע פיתוח דופן אזור התעשייה תלפיות בחלק הפונה אל הפארק כמרכז בילוי ותרבות, תוך שימוש והפניית חזיתות הבינוי הקיים אל הפארק. כן ניתן לזהות פוטנציאל להגדרת מוקד עירוני סביב צומת אורנים ויצירת קשר למרכז הבילויים והמסעדות ברחוב עמק רפאים.

Capture 2.JPG

קביעת מסגרות תכליתה של העבודה שלפנינו – בחינת חלופת תכנון לשכונת רכס לבן, במערב ירושלים, על פי בקשת ראש העיר ירושלים ובהנחיית מהנדס העיר וצוותו. זאת במטרה לבחון את האפשרות לכינוס שכונת רכס לבן על פני שטח מצומצם, תוך הותרת שטחי טבע ומורשת פתוחים, שמורים ומטופחים במרחב הסובב, לרווחת תושבי העיר והבאים בשעריה. צוות התכנון בחן את האפשרויות ליצירת שכונה רוויה, בהיקף 6250 יחידות דיור על פני שטח של כ - 300 דונם.

 

עקרונות העל ביסוד העבודה היו – שמירה על מסורת הבינוי בירושלים – בנייה על פני במת ההר, והימנעות ככל האפשר מגלישה למסדרונות תלולים ועמקי נחלים. זאת לצד ציפוף איכותי, שמירת איכות חיים גבוהה, על פי הנחיותיה של המועצה הארצית לתכנון ולבנייה (תיקון 4 לתמ"א 35). עקרונות אלה נתמכו במדיניות עירוב שימושים, ובשיבה אל מפלס הרחוב, יצירת שכונה רבת-פנים, מגוונת ועתירת שימושי קרקע, תוך הישענות על תחבורה ציבורית , עידוד הליכתיות, קהילתיות ואיכות חיים גבוהה.

 

מערך הדרכים בשכונה מתבסס על קווי הגובה ונמנע ככל האפשר מחציבה, מילוי ופילוס. רשת הרחובות נשענת על מתווה שתי וערב, ומאפשרת נגישות קלה ונוחה לכל חלקי השכונה. הנגישות מושגת בחלקה הגדול על ידי נתיבי הליכה ותנועת אופניים המקיפים את השכונה כולה. חיבור שתי השלוחות עליהן בנוייה השכונה נעשה על ידי גישור. עוצמת הבנייה ועירוב השימושים יהיו מדורגים; בנייה גבוהה ושורת מגדלים מעורבי -שימושים בתמהיל גבוה בחלק הצפוני הפונה לצומת אורה, תוואי הרכבת הקלה וההתמתנות הבינוי דרומה, בואכה שיפולי המדרונות לעמק לבן.

 

 

 

 

Paul Klee - דימויים של מגוון עירוני - ממחישים את חזון התכנית

 

מסקנות והמלצות

צוות התכנון מוצא את חלופת התכנון המוצעת כישימה. השכונה המוצעת מסוגלת לקלוט 6250 יחידות דיור, בצפיפות גבוהה (כ-38 יחידות דיור לדונם נטו שכונתי). צפיפות יתרה זו נדרשת לבחינה קפדנית. צוות התכנון בחן את פרוגרמת שטחי הציבור, השטחים הירוקים ומערך הדרכים, ומצא כי בתכנון מושכל, יינתנו מענה ושרות הולמים המבטיחים איכות חיים גבוהה להיקף האוכלוסייה הצפוי.

יתרונות החלופה המוצעת

צוות התכנון כלל שורת אנשי מקצוע בתחומים שונים, כל אחד בחן את החלופה המוצעת בתחום התמחותו: גיאוהידרולוגיה וגיאולוגיה: למתווה המוצע יתרונות על פני תכניות קודמות. על פיו יתכנס שטח הפיתוח רובו ככולו על פני תצורת "כפר שאול", הבנויה ברובה קירטון, סלע רך, אטום במידה רבה למים. בשטחים מדרום, הבנויים גיר קשה ודולומיט מתצורת "עמינדב", יצומצם הבינוי ככל האפשר, וימשיך להתקיים ללא הפרעה חידור למפלס מי תהום ועימו - הזנת המים לעין לבן.

אקולוגיה: לבינוי בחלופה המוצעת יתרון מובהק, בהיותו מצומצם בשטחו, מתפרש על פני כ- 300 דונם, ומפחית בכ-500 דונם את שטח הבינוי בהשוואה לתכניות קודמות. כך נותר שטח טבעי, רחב ידיים, בעל ערכיות גבוהה ביותר, הנושא יער וחורש טבעי, עשיר באתרי מורשת, טרסות, ומתקנים חקלאיים עתיקים. 9 השטח המיועד לבינוי על פי המתווה שלפנינו הוא צמוד דופן למושב אורה ולצומת אורה. יתר על כן, החלופה המוצעת בנויה בחלקה הגדול על פני שטח מופר; מחסנים, בתי מלאכה, מבני עסקים – חוות סוסים, משתלה, מרכול. ערכו של השטח המופר הינו נמוך מבחינה אקולוגית. צמצום הבינוי יאפשרו שימור המסדרון האקולוגי לאורך נחל רפאים, צמצום השפעות שוליים והותרת שטחים פתוחים רחבי ידיים סמוך לנחל רפאים. ארכיטקטורה ובינוי ערים: לחלופה שלפנינו יתרונות הנובעים מציפוף איכותי, המאפשר לתושבים ליהנות מחוויה אורבנית קהילתית שוקקת. התכנון מאפשר מגון רחב של מוסדות שונים שקיומם מותנה ב ספי-כניסה גבוהים, מוסדות ציבור, פנאי ותרבות, מסחר ותעסוקה. במרחקה הליכה. עירוב התעסוקה והמגורים, מונע את הצורך בנסיעות ארוכות ומעודד תנועה עירונית רכה, (מיקרוביליות), הליכה רגלית ורכיבת אופניים, ושפע מגעים ומפגשים חברתיים. רמת הציפוף הגבוהה, הרוויה עירונית והתכנסות, כאשר הם נעשים בתכנון נכון וזהיר, מעלות את איכות החיים המקומית. בדרך זו יתקיימו גם עקרונות התכנון הארצי - בדבר הצורך בציפוף והרווייה, למניעת התפשטות עירונית ללא צורך, ובעקבותיה לצמצום הפגיעה בשטחים פתוחים, בערכי טבע ונוף.

חזות ונוף: החלופה המוצעת מכונסת ברובה על פני אזור במתי, שיפועים בשיעור 3%-5% ,בסמיכות לצומת אורה, והיא משתפלת במתינות דרומה, 5%-10% .כך נמנעת בנייה במדרונות התלולים, וחתימתה הנופית של התכנית תהיה נמוכה יחסית. הבנייה בחלופה שלפנינו גבוהה, בעיקר באזור הסמוך לצומת אורה (חמישה מגדלים בני 24 קומות), אשר יראו ממרחק רב. עם זאת יש לקחת בחשבון כי מדיניות העירייה, כפי שאושרה בועדה המחוזית ירושלים, מעודדת בניה גבוהה על ציר הרכבת הקלה, ובעיקר בסמוך לתחנות הרכבת הקלה ובסמוך להן. צפויה על-כן בנייה לגובה על ציר הרצל–סולד, סמוך מאוד לשכונת רכס לבן. הבנייה ברכס לבן תהיה חלק אינטגרלי ממגמת הבינוי לאורך ציר זה. בכך ירוכך רישומה של הבנייה הגבוהה. הדמיות שנעשו מכמה אתרים בסביבה הקרובה, ממחישות כי הבנייה הגבוהה לא תחרוג מן הנוף האורבני העתידי במערב ירושלים.

דרכים ותנועה: החלופה המוצעת נשענת על רשת רחובות הבנויה שתי וערב. בכך היא מעודדת תחבורה ציבורית והליכתיות. היא בעלת חיבוריות גבוהה בין כל חלקיה ונמנעת משיפועים תלולים. השכונה החדשה נשענת במידה רבה על תחנת הרכבת הקלה בצומת אורה. כ%70 מתושבי השכונה, ומירב מוקדי המסחר והתעסוקה, יהיו ברדיוס של עד 300 מ' מן התחנה, ועל פני שטח מישורי – עד גלוני מתון. השלד התחבורתי בנוי רחובות מוטי תנועה רכה, ונמנע משימוש בכבישים רחבים. בתכנית החדשה לא תהיה כניסת רכבת קלה אל תוך השכונה. אין הצדקה כלכלית לתוואי רכבת קלה לשכונה בת 6250 יחידות דיור, ככל שהוא מסתיים בה ואינו ממשיך הלאה. על פי החלופה המוצעת תהיה שכונת רכס לבן קצה מערבי לעיר - שער מערב -דרום לירושלים. גן לאומי ויערות יעטפו את גבולותיה, ולא תתאפשר המשכיות בנייה מעבר להם.

 

סיכום

ראש העיר ירושלים התווה מדיניות פיתוח חדשה בהתייחס לכלל צרכי הפיתוח של העיר. עיקריה - שמירת ערכי הטבע, המורשת וההגנה על השטחים הפתוחים הסובבים. כל זאת לצד ובהשלמה עם הכורח למתן מענה ביד-רחבה לביקוש הגואה למגורים, לתעסוקה לרווחת תושבי העיר. ראש העיר הורה כי מדיניות זו תעמוד מעתה בחזית העשייה העירונית ותקבל ביטוי בתכניות המפורטות בכל הרמות ובכל חלקי העיר. תכנון שכונת רכס לבן נמצא על המדוכה זה כעשור. ראש העיר הנחה לבחון את התכנית הקיימת לאורה של המדיניות החדשה ולהביא בפניו מתווה תכנון העונה ומקיים אחר קווי מדיניות זו. מתווה התכנון המובא בפנינו הינו פרי בחינה זו. הוא התקבל במלואו על ידי כל חברי הצוות, כל אחד בתחומו, ובראייה מערכתית כוללת. המתווה הוצג ונדון לפרטיו בפני אגפי העיריה, מהנדס העיר ולאחר מכן בפני ראש העיר, זכה להערותיהם - הערות אשר שיפרו וטייבו את המתווה. בסופו של התהליך - ניתנה למתווה הסכמתם וברכתם.

מסילת הברזל ההיסטורית נמתחת לאורכו של נחל רפאים. הנחל ומסילת הברזל שלאורכו חוצים את דרום מערב ירושלים בתוואי אורכי העובר בליבו של מערך מרקמים עירוניים מגוונים – מקניון מלחה ותחנת הרכבת החדשה, דרך שכונת בית צפפא המתאפיינת במרקם כפרי – חקלאי, בתווך שבין אזור התעשייה תלפיות ושכונת גוננים, צומת אורנים, שכונת בקעה ודרך מתחם הבילוי והפנאי המתהווה באזור התחנה הישנה אל גבעת התנ"ך – אתר טבע עירוני הצופה אל העיר העתיקה וגיא בן הינום. כיום אין קשר אורבני תפקודי בין המתחמים השונים, התוואי עצמו מהווה חיץ עירוני מוזנח, כעין "חצר אחורית" לשכונות המגורים ולאזור התעשייה, ובינו ובין המרקמים העירוניים קיימת עדיין גדר שאינה מאפשרת מעבר.

העבודה שלפנינו מבקשת להציע מנגנון איחוי רקמות והתחדשות עירונית של דרום מערב ירושלים לאורכו של התוואי המהווה חיץ עירוני כיום. מספר נקודות ייחודיות עומדות בבסיס זיהוי הפוטנציאל:

רציפות – לעיתים נדירות ניתן לזהות בליבו של מרקם עירוני בנוי, אפשרות ליצירת מערך רציף של שטחים פתוחים ושימושי פנאי ונופש. לאורכו של נחל רפאים, ובשל המהלך ההיסטורי של שמירת זכות הדרך לטובת מסילת הברזל, אנו עדים לסיטואציה נדירה שיש למצות את מלוא הפוטנציאל הגלום בה.

קישוריות – שימוש בתוואי הנחל וחצייתו (לרוחב) מאפשרת קשר רגלי, כדי מרחק דקות ספורות של הליכה/רכיבה על אופניים, בין שכונות המגורים, מוקדי הציבור (בתי הספר, מנהלים קהילתיים) ואזורי הבילוי והמסחר המתפתחים בתלפיות ולאורך רחוב עמק רפאים.

שטחים פתוחים נרחבים – לאורכו של תוואי המסילה מספר מקטעים של שטחים פתוחים רחבי ידיים המהווים את עתודת השטחים הפתוחים האחרונה של דרום מערב העיר. מיקומם של השטחים הפתוחים במורד הנחל, בליבו של מרקם עירוני צפוף ומתחדש, מאפשרת פוטנציאל ציפוף והתחדשות עירונית אינטנסיבית לאורכם.

נחל עירוני – מוצעת תפיסת פארק ליניארי, לאורכו של נחל רפאים, כנחל עירוני, המאפשר זרימת מים, וחיזוק תשתיות טבע עירוני לטובת שכונות המגורים הקיימות והמתפתחות לאורכו. 

מגוון שימושים אטרקטיבי. פיתוח דופן אזור התעשייה כאזור בילוי ותרבות – חשיבות רבה נודעת להגדרת דפנות הפארק המוצע ויצירת קשר מיטבי דרך הפארק בין שכונות המגורים לבין עצמן, ובינן לבין מוקדי תרבות ובילוי קיימים ומוצעים. כחלק מהתפיסה הכללית מוצע פיתוח דופן אזור התעשייה תלפיות בחלק הפונה אל הפארק כמרכז בילוי ותרבות, תוך שימוש והפניית חזיתות הבינוי הקיים אל הפארק. כן ניתן לזהות פוטנציאל להגדרת מוקד עירוני סביב צומת אורנים ויצירת קשר למרכז הבילויים והמסעדות ברחוב עמק רפאים.

DSC_7434.JPG